Gjutfelanalys - inriktning gjutjärn

Mål

Efter de två kursdagarna kommer du att ha kännedom om de vanligaste gjutgodsfelen och hur dessa identifieras. Kursen ger dig också ökade insikter kring hur defekterna uppstår och vilka åtgärder som kan sättas in för att de inte ska upprepas.

Innehåll

Kursen består av en teoridel där vi går igenom möjliga fel, som till exempel sugningar, gasblåsor och sprickor. Till det kommer praktiska övningar i laboratoriemiljö och genomgång av praktikfall. Kursen avslutas med en uppskattad övning där deltagarna får använda sina nya kunskaper till att undersöka verkliga gjutgodsdefekter och diskutera hur de skulle ha kunnat undvikas.

Kursen består av följande moment:

 • Identifikation av olika typer av gjutgodsfel:
  - utåtgående gjutfel
  - gasblåsor
  - inåtgående gjutfel
  - sand- och blackinneslutningar
  - sugningar
  - slagginneslutningar
  - sprickor
 • Praktiska laboratorieundersökningar
 • Praktikfall

Passar kursen mig?

Kursen vänder sig till dig som arbetar som ingenjör/tekniker, inom kvalitet och laboratorieteknik vid järngjuterier. Kursen passar även dig som arbetar som inköpare eller kvalitetsansvarig eller liknande på ett företag som köper gjutgods.

Rabatter

Vi ger mängdrabatt om ni skickar fler medarbetare på utbildning hos oss samtidigt.
2 personer    10% rabatt på andra deltagaren
3+ personer  10% rabatt på andra deltagaren och 20% på alla efterföljande.

Övrig information

Kursdokumentation, lunch och kaffe ingår samt middag dag 1

Datum
2019-03-19 (Hela dagen) till 2019-03-20 (Hela dagen)
Sista anmälningsdatum
2019-02-20
Plats
Swerea SWECAST, Tullportsgatan 3, Jönköping
Pris
15.100 SEK exkl. moms
Typ
Kurs