Effektivare lackering

kollage

Välkommen till workshop inom lackering, med fokus på effektivisering och kvalitetsmässiga förbättringar med plasmabehandling och automatiserad hängning av gods. Med utgångspunkt i två pågående forskningsprojekt kommer vi under två halvdagar belysa och diskutera ”Plasmabehandling för rengöring och ökad vidhäftning mellan lack och plast - Laplas” samt ”Automatiserad hängning och avplock av gods i samband med ytbehandling – Digi-Load”. Workshopparna genomförs i samarbete med SPF, Svensk pulverlackteknisk förening. 

Syftet med projektet Laplas är att helt eller delvis ersätta dagens rengörings- och förbehandlingsprocesser med atmosfärsplasma och genom det nå en automatiserad, robust och kvalitetssäkrad förbehandling. Plasma förväntas korta förbehandlingstiden, reducera dagens behov av energi, kemikalier och lokaler jämfört med power wash och kunna ersätta flamma samt i möjlig mån primers. Resultaten utvärderas enligt teknisk prestanda, på demonstratorer och i implementeringsstudier.

I projektet Digi-Load ska befintliga testmiljöer, fysiska och virtuella, använda befintlig teknik (traditionella och kollaborativa robotar kombinerat med sensor- och visionsystem). Fokus är på att demonstrera möjligheter inom automation och digitalisering kopplat till hängning och avplock i samband med ytbehandling.

Program 15 maj (13.00-17.00)
Plasmabehandling för rengöring och ökad vidhäftning mellan lack och plast 

 • Presentation av projektet Plasmabehandling inför lackering av plast - Laplas
 • Vad är plasmabehandling
 • Hur påverkar plasma lackvidhäftning till olika termoplaster
 • Projektresultat med våt- respektive pulverlack
 • Titta på robotiserad plasmabehandling
 • Workshop
 • Middag

Program 16 maj (09.00-12.00)
Automatiserad hängning och avplock av gods i samband med ytbehandling

 • Presentation av projektet Testbädd för automatiserad hängning och avplock - Digiload
 • Projektresultat och simulering
 • Besök på RISE IVFs delar av testbädden
 • Workshop
Datum
2019-05-15 13:00 till 17:00
2019-05-16 09:00 till 12:00
Sista anmälningsdatum
2019-05-08
Plats
RISE IVF, Argongatan 30, Mölndal
Pris
Kostnadsfritt. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom företaget/organisationen. Ej avbokad plats debiteras med 1 000 kr. Middag: Pris 500 kr, middagen faktureras
Typ
Workshop