Automation och robotisering inom fordonsindustrin

Så utvecklar ni er produktion med automation och robotisering för att möta framtidens utmaningar!

Valet av automation och robotisering måste utgå ifrån det kundvärde som verksamheten behöver leverera idag och imorgon. Därför behöver varje verksamhet utveckla sin beställarkompetens, med en bild av hur teknik- och marknadsutvecklingen påverkar de egna möjligheterna att bygga långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft.

Fordonsbranschens utmaningar med kortare produktlivslängder, ökade komplexitet och allt fler val för kunderna, ställer ökade krav på att automation och robotisering har både hög produktivitet och hög flexibilitet.

Kursen visar på trender, principer för produktionsutveckling och exempel på konkreta arbetssätt och tekniska möjligheter.

Kursen riktar sig till er som leder och påverkar företagets produktionsutveckling, utifrån deprodukter som konstrueras, bereds och tillverkas idag och imorgon. Kursen baseras på aktuella forskningsresultat, och visar på vad innovationssystemet kan erbjuda. Kursen hålls under tre dagar med inspirationsföredrag och studiebesök, se agenda och innehåll nedan. Vid varje träff förs gruppdiskussioner, där varje företag identifierar kommande utmaningar, och utvecklar dessa vidare till nästa träff.

Kursupplägg

Dag 1, torsdag den 13 september, 09.00–16.00, Mölndal (Swerea IVF)
Megatrender inom fordonsindustrin, introduktion till innovationssystemet och dess erbjudande. Scenarier för framtiden. Drivkrafter och arbetssätt för att producera i Sverige.

Dag 2, torsdag den 4 oktober, 09.00–16.00, Mölndal (Swerea IVF)
Automation utifrån ett värdeperspektiv i en föränderlig omvärld. Samverkande robotar och smarta materialflöden. Beställarkompetens. Visa på möjligheter att testa ny produktionsteknik.

Dag 3, torsdag 1 november, 09.00–16.00, VBG Vänersborg och Innovatum, Trollhättan
Studiebesök på företag på temat automation och robotisering. Effektiva flöden med layoutförändring. Redovisning av hemuppgifter, hur tar vi nästa steg?

PDF iconKurs- och talarpresentation.pdf (447.46 KB)
 

Datum
2018-09-13 (Hela dagen)
2018-10-04 (Hela dagen)
2018-11-01 (Hela dagen)
Sista anmälningsdatum
2018-09-07
Plats
Swerea IVF, Argongatan 30, Mölndal
Pris
Kursen är kostnadsfri
Typ
Kurs