Kalender

Datum Event Typ Stad
25 september 2018
Temadag kring EUs kemikalielagstiftning REACH Seminarium Mölndal
25 september 2018
Välkommen till Open Technology Day i Olofström Seminarium Olofström
26 september 2018
SMF Flyg Projektkavalkad Seminarium Trollhättan
26 september 2018
Stora datamängder – stora förändringar? Seminarium Mölndal
27 september 2018
Väteseminarium 2018 – försprödningsfenomen i metalliska material Seminarium Stockholm
13 september 2018, 04 oktober 2018, 01 november 2018 Automation och robotisering inom fordonsindustrin Kurs Mölndal
08 - 10 oktober 2018
Kontrollant VA-ledningar – kontroll av plaströrssvetsar Kurs Kista (Stockholm)
09 oktober 2018
Hur når vi en fossilfri svensk industri? Seminarium Stockholm
09 - 11 oktober 2018
Scanautomatic 2018 Mässa GÖteborg
09 oktober 2018
Test Bed for Recycling of Plastics invites you to network meeting and workshop Workshop Mölndal
15 - 17 oktober 2018
Certifierande plastsvetskurs, 3 dagar Kurs Stenungsund
15 - 17 oktober 2018
Certifierande plastsvetskurs, 3 dagar Kurs Stenungsund
16 - 19 oktober 2018
ICRF Ingot Casting Rolling Forgin 2018 Konferens Stockholm
16 - 18 oktober 2018
Utbildningsvecka: Fogning av multimaterial Kurs Mölndal
22 - 26 oktober 2018
Certifierande plastsvetskurs, 5 dagar Kurs Stockholm
24 - 25 oktober 2018
Tillverkning av kärnor och formar Kurs Jönköping
25 oktober 2018
Seminariedag inom processmodellering för komposittillverkning Seminarium Linköping
26 oktober 2018
Hur gör vi affärer i en cirkulär ekonomi? Seminarium Värnamo
06 - 07 november 2018
Teknisk Renhet enligt VDA19.1 och VDA19.2 Kurs Mölndal
08 november 2018
Seminariedag om kollaborativa operationer mellan robot och människa
13 - 15 november 2018
Korrosion på VA-ledningar – hur förebygga och avhjälpa Kurs Kista (Stockholm)
20 - 21 november 2018
Praktisk provning och metallografi (2 dagar) Kurs Jönköping
20 november 2018
Möjligheter inom automatiserad upphängning och nedplock av gods Seminarium Mölndal
26 november 2018 Latest advances in characterization techniques for coating processes Seminarium Linköping
16 maj 2018, 28 november 2018 Konstruktion - gjutna komponenter, 1 dag Kurs Jönköping
29 november 2018 Materialteknik - aluminiumkunskap (1 dag) Kurs Jönköping
04 december 2018
Cirkulär ekonomi och digitalisering i den textila värdekedjan - Göteborg Seminarium Göteborg
04 - 06 december 2018
Skadeutredning av armerad betong Utbildning Stockholm (Kista)
04 december 2018
Cirkulär ekonomi och digitalisering i den textila värdekedjan - Borås Seminarium Borås
06 december 2018
Cirkulär ekonomi och digitalisering i den textila värdekedjan - Stockholm Seminarium Stockholm
08 januari 2019 Internationell svetstekniker (IWT) – Utbildning Kurs Stockholm
08 januari 2019 Internationell svetsingenjör (IWE) – Utbildning Kurs Stockholm