Kalender

Datum Event Typ Stad
20 - 21 november 2018
Praktisk provning och metallografi (2 dagar) Kurs Jönköping
20 november 2018
Möjligheter inom automatiserad upphängning och nedplock av gods Seminarium Mölndal
21 november 2018
Automationsdagen – Industrins digitalisering Trollhättan
26 november 2018 Latest advances in characterization techniques for coating processes Seminarium Linköping
16 maj 2018, 28 november 2018 Konstruktion - gjutna komponenter, 1 dag Kurs Jönköping
28 november 2018
Seminrium om kompetensförsörjning Seminarium Jönköping
29 november 2018 Materialteknik - aluminiumkunskap (1 dag) Kurs Jönköping
29 november 2018
OEKO-TEX®-seminarium 29 november Seminarium Mölndal
04 - 06 december 2018
Certifierande plastsvetskurs, 3 dagar Kurs Stockholm
04 december 2018
Cirkulär ekonomi och digitalisering i den textila värdekedjan - Göteborg Seminarium Göteborg
04 - 06 december 2018
Skadeutredning av armerad betong Utbildning Stockholm (Kista)
04 - 06 december 2018
Certifierande plastsvetskurs, 3 dagar Kurs Stockholm (Kista)
04 - 05 december 2018
Pressgjuteridagarna 4-5 december Nätverksträff Hestra
04 december 2018
Cirkulär ekonomi och digitalisering i den textila värdekedjan - Borås Seminarium Borås
05 december 2018 AM-dagen Konferens Kista
06 december 2018
Cirkulär ekonomi och digitalisering i den textila värdekedjan - Stockholm Seminarium Stockholm
11 december 2018
Inbjudan till inspirationsdag - En smartare tillverkningsindustri Göteborg
08 januari 2019 Internationell svetsingenjör (IWE) – Utbildning Kurs Stockholm
08 januari 2019 Internationell svetstekniker (IWT) – Utbildning Kurs Stockholm