Kalender

Datum Händelse Typ Stad
28 mars 2017 Introduktion i pressgjutning 1 dag Kurs Jönköping
29 - 30 mars 2017 Rörnät och Klimat 2017 Konferens Malmö
04 - 06 april 2017 Kontrollant VA-ledningar – kontroll av plaströrssvetsar Kurs Kista (Stockholm)
04 april 2017 Seminarium - Nätverket Material i kontakt med dricksvatten Seminarium Kista (Stockholm)
05 april 2017 Workshop om mätning och analys av topografi Workshop Mölndal
15 mars 2017, 05 april 2017 Hållbarhetsredovisning Utbildning Mölndal
20 april 2017 Gjutsimulering - 1 dag Kurs Jönköping
24 april 2017 Världskorrosionsdagen - Öppet hus Seminarium Kista (Stockholm)
27 april 2017 Workshop RAMP-UP Workshop Kista (Stockholm)
09 - 11 maj 2017 Certifierande plastsvetskurs enligt EN 13067 & EWF 581-1, 3 dagar Utbildning Stockholm
09 - 11 maj 2017 Plastsvetskurs, certifierande (EPW) Kurs Kista (Stockholm)
10 maj 2017 LIGHTer workshop "Resultat och industrinytta" Workshop Stockholm
10 maj 2017 Korrosionsskydd av kajanläggningar Seminarium Kista (Stockholm)
15 - 19 maj 2017 Certifierande plastsvetskurs enligt EN 13067 & EWF 581-1, 5 dagar Utbildning Stockholm
15 - 19 maj 2017 Plastsvetskurs, certifierande (EPW) Kurs Kista (Stockholm)
16 maj 2017, 28 november 2017 Konstruktion - gjutna komponenter, 1 dag Kurs Jönköping
17 - 18 maj 2017 Klusterkonferens 2017 Konferens Katrineholm
22 - 23 maj 2017 International Wide BandGap Power Electronics Application Konferens Stockholm
22 - 23 maj 2017 European Research of Secondary Metallurgy: with Emphasize on Connected Auxiliary Materials Workshop Stockholm
01 - 02 juni 2017 Swerea SICOMP conference on Manufacturing & Design of Composites Konferens Piteå
08 juni 2017 Standarder gjutna material - 1 dag Jönköping
01 - 03 september 2017 Högskolekurs i Korrosion, 7.5 ECTS poäng Kurs Prag, Tjeckien
03 - 07 september 2017 Eurocorr 2017 Konferens Prag, Tjeckien
19 - 21 september 2017 Introduktion i gjuteriteknik Kurs Jönköping
21 - 22 september 2017 3:e internationella workshoppen "Laser-Ultrasound for Metals" Workshop Kista
10 oktober 2017 Beredning av gjutna komponenter Kurs Jönköping
18 - 19 oktober 2017 Grundläggande material- och korrosionslära Kurs Kista (Stockholm)
25 - 26 oktober 2017 Kontroll och styrning av råsand Kurs Jönköping
22 - 23 november 2017 Praktisk provning och metallografi (2 dagar) Kurs Jönköping
22 november 2017 Medlemsdag 2017 - Swerea KIMAB Nätverksträff Kista (Stockholm)
16 maj 2017, 28 november 2017 Konstruktion - gjutna komponenter, 1 dag Kurs Jönköping
29 november 2017 Materialteknik - aluminiumkunskap (1 dag) Kurs Jönköping
06 december 2017 Industrins miljöfrågor - 1 dag Kurs Jönköping