Nätverk dotterbolag

Swerea IVFs Intressentförening och nätverk

Medlemmar i vårt medlemsprogram Intressentföreningen är delägare i Swerea. Swerea IVF driver också nätverk och medlemsprogram och dessa utgör basen för våra kontakter med industrin. I nätverken och medlemsprogrammen ingår hundratals företag, mindre såväl som större, från olika branscher och områden.

Att vara med i ett nätverk ger en rad förmåner, möjligheter, branschkontakter och aktuell kunskap. Genom att samla flera aktörer med intresse av samma kompetensområde kan vi effektivt hitta lösningar på gemensamma utmaningar.

Swerea driver flera medlemsprogram där medlemsföretagen tillsammans formulerar lösningar på gemensamma utmaningar. Flera forskningsprojekt pågår inom ramen för medlemsprogram.

Mer information