RISE IVF

RISE IVF erbjuder avancerade forsknings- och uppdragstjänster till den tillverkande och produktutvecklande industrin. Tillsammans med oss får du djup kompetens i process- och materialutveckling inom områdena textilier, polymerer, metaller och keramer.

Med oss får du inte bara tillgång till spjutkompetens och lång erfarenhet inom avancerad forskning. Framförallt får du optimala förutsättningar att vässa ditt erbjudande, öka konkurrenskraften och stärka verksamheten. Både för dagens behov och framtidens utmaningar.

Vi har en bred och djup kompetens inom material, materialkombinationer, metodik och processer. Utifrån dessa kategorier erbjuder vi olika tjänster och forskning inom specifika områden som exempelvis smarta textilier, ekodesign, lättvikt och innovationsledning.