Målet med Framtidens processvätskor är att möjliggöra utveckling och implementering av miljöanpassade, jämfört med dagens alternativ, processvätskor och tekniker.

Processvätskor är alla typer av kemikalier eller vätskor som används inom verkstads- och tillverkningsindustrin, t ex skärvätskor, tvättvätskor, korrosionsskydd och kylmedel för härdning.

Framtidens processvätskor är en testbädd som finansieras inom Vinnovas program Testbäddar inom miljöområdet och här samverkar forskningsutförare, slutanvändare, kemikalieleverantörer och systemleverantörer.

Deltagare

 • Swerea IVF
 • Chalmers
 • KTH
 • Sahlgrenska
 • Scania, Volvo
 • Wallenius
 • Binol
 • Gnosjö Automatsvarvning
 • Fuchs
 • TechPoint Systemteknik
 • Nordic Lubricants
 • Castrol, Henkel
 • Scandinavian Ozone
 • Processvätskecentrum
 • Värmebehandlingscentrum
 • Centrum för renhet.

Mer information

Kontakta gärna oss om ni vill veta mer.