Virtual lab - från kundkrav till tillverkning

Swerea virtual lab har djupa kunskaper och breda resurser inom virtuell utveckling med avancerad modellering och simulering inom en rad skilda områden.

På en marknad där utvecklingen av simuleringsverktyg går allt snabbare erbjuder Swerea virtual lab expertkompetens för ett brett spektrum av material och tillverkningsprocesser. Vår kompetens och våra resurser innefattar bland annat avancerad modellering och simulering för industrinära uppdrag som kräver tvärvetenskaplig och gränsöverskridande kompetens.

Expertkunskap inom virtuell utveckling

Genom avancerad simulering och noggrann verifiering i fysisk miljö stärker Swerea Virtual Lab svensk industri och ökar dess konkurrenskraft. Vi är en unik partner när ett företag skall ta ett större tekniksteg från idé till en färdig produkt eller en implementerad process. Snabbt, kostnadseffektivt och hållbart över tid.

Vi har lång erfarenhet av att samarbeta med industrin och genom vår dagliga kontakt med industriföretag har vi förmågan att snabbt identifiera industrins problemställningar. Med ett brett kompetensnätverk och stor tillgänglighet och flexibilitet hos våra forskare kan vi snabbt resurssätta ett uppdrag.

Virtual lab erbjuder tjänster som:

  • Analys och beräkning
  • Indataframtagning
  • Experimentell verifiering
  • Expertkonsult
  • Konceptutveckling
  • Metodutveckling

I menyn under simulering och verifiering kan du läsa mer om varje tjänst och kompetens som erbjuds inom Swerea Virtual Lab.

Swerea är en av initiativtagarna till en strategisk forsknings- och innovationsagenda, Virtual Nation - en strategisk forsknings- och innovationsagenda

Forskningsuppdrag

Här ser du ett par exempel på forskningsprojekt kopplade till Swereas verksamhet inom simulering och verifiering.

Mer information