Återanvändning och resurseffektivitet blir viktigare när allt mindre råvaror finns kvar i marken. Skrot har blivit den nya guldgruvan och Swerea arbetar kontinuerligt för öka återvinningen inom industrin och säkra råvarutillgången. ​

Genom att föra samman våra bransch­­överskridande kompetenser vill vi skapa nya innovationer och heltäckande lösningar för ökad resurseffektivitet. Vårt mål är att bli Europas ledande FoU-aktör inom området industriell återvinning. I detta arbete ingår allt ifrån hantering när avfall och restprodukter upp­kommer fram till dess att materialen har återvunnits eller återanvänts. Allt på ett så resurseffektivt sätt som möjligt.

Återanvändning som konkurrenskraft

Vi vill med vår forskning:

  • Erbjuda industrin verktyg för att snabbt kunna möta framtida miljökrav.
  • Öka svensk industris användning av ekonomiskt och miljömässigt fördelaktiga råvaror.
  • Placera svensk industri i en strategiskt ledande position inför de kraftigt ökade avfallsströmmarna.
  • Maximera och säkerställa Sveriges och Europas självförsörjning av råvaror genom ökad förädling av restprodukter.

Ökad resurseffektivitet med Swerea

Swerea har djup kompetens inom området återvinning. Vi känner till förutsättningarna för återanvändning av olika materialtyper och materialblandningar och vi forskar även på olika processer och metoder för återvinning. Exempel på projekt inom Swerea är:

Återanvändning i gjuteriindustrin

I ett nordiskt samarbete har Swerea SWECAST samlat gjuterier, jordtillverkare och forskare och utvecklat kaskadrecirkulering av restprodukter genom kompostering. Detta resulterade i att 20-80% av den jungfruliga sand som idag används i jordtillverkning kan ersättas med gjuterisand.

Återanvändning i stålindustrin

Swerea MEFOS har tillsammans med SSAB och LKAB utvecklat metoder för injektion av gasreningsstoft (hyttsot och hyttslam) från masugnen. Detta ersätter effektivt kol och koks vars användning då kan minskas. Metoden har bland annat nått industriell användning vid SSAB i Oxelösund.