Internationella projekt

Swerea är delaktiga i drygt 80 olika EU-projekt och leder 22 av dessa. EU-projekt är utvecklingsprojekt som helt eller delvis finansieras av EU, och är till för att främja utvecklingen inom olika samhällssektorer. I dessa projekt samarbetar vi vanligtvis med företag och andra forskningsorganisationer i Europa.

Nedan listar vi ett urval av pågående EU-projekt i bokstavsordning efter namn.

DISIRE - Integrated process control based on distributed in-situ sensors into raw material and energy
Målet med projektet är att utveckla en sensor som följer med flöden av råvaror i ståltillverknings­processen. Sensorerna ska samla in data inuti exempelvis en masugn eller en stegbalksugn. Data som är intressant är till exempel temperatur, tryck och position. Sensorerna ska on-line skicka informationen till styrprocessen. Läs mer 
Kontakt: Jan Niemi, jan.niemi [at] swerea.se

Failure analysis and damage mechanisms of newly developed, gamma-prime strengthened Ni - based superalloy (FAMEC)
Reducering av jetmotorers bränsleförbrukning och utsläpp är en prioriterad fråga inom luftfartsbranschen. FAMEC syftar till att bidra med forskning och utveckling för att minska bränsleförbrukning och utsläpp genom lättare och effektivare konstruktion av turbiner.

FoF-Impact
Projektet arbetar med att snabba upp och effektivisera användning av resultat från alla de 180 forsknings- och innovationsprojekt som startat sedan 2010 inom ramen för Factories of the Future - EFFRA.

JOINOX - Guidelines for use of welded stainless steel in corrosive environments
JOINOX syftar till att utveckla vetenskapsbaserade riktlinjer för att utvärdera lämpligheten i svetsoxidytor tillverkade för specifika ändamål samt att ge förslag på efterföljande rengöringsstrategier. Projektet pågår under 3,5 år och sponsras av The Research fund for Coal and Steel (RFCS). 
Kontakt: Núria Fuertes Casals, nuria.fuertes [at] swerea.se

SMARTER-SI - Smarter Access to Manufacturing for Systems Integration
EU-projektet SMARTER-SI testar en ny produktionsplattform för mikrosystem som hjälper små och medelstora företag att tillverka små och medelstora volymer. Målet är att bygga upp och testa plattformen under loppet av tre år. Projektet koordineras av HSG-IMIT (Institute for Micro and Information Technology in Villingen-Schwenningen).
Kontakt: Dag Andersson, dag.andersson [at] swerea.se

STEPWISE
STEPWISE is a solid sorption technology for CO2 capture from fuel gases in combination with water-gas shift and acid gas removal. The main objectives of the STEPWISE project is to scale up the technology for the CO2 capture from Blast Furnace Gases (BFG). This will be done by the construction and the operation of a pilot test installation at Swerea MEFOS enabling the technology to reach TRL6 as the next step in the research, development and demonstration trajectory.
Contact: Magnus Lundqvist, magnus.lundqvist [at] swerea.se

SUPFES
Flourerade ämnen är skadliga för miljön men ger ofta produkter viktiga egenskaper, som i fallet vattenavstötande textilier. Projektet SUPFES, finansierat av Formas, hjälper industrin att hitta nya bättre alternativ som tar hänsyn till helheten, från utsläpp under livscykeln och graden av påverkan på människor och djurliv till den tekniska prestandan hos slutprodukt.
Kontakt: Christina Jönsson, christina.jonsson [at] swerea.se