Projektet Digital lärplattform för den smarta digitala fabriken (edig) utvecklar en digital plattform för att höja digitaliseringskompetensen bland medarbetare inom svensk industri.

Projektmål - att stärka digitaliseringskompetensen i svensk industri

För att stärka digitaliseringskompetensen i svensk industri bygger edig en webbaserad, flexibel kunskapsplattform och erbjuder samlat utbildningsmöjligheter inom industrin. Informationen kommer kunna användas i olika verksamheters egna lärplattformar och innehålla relevanta områden för digitalisering inom utveckling, drift och förändring av produktion.

Målgrupper är bland andra operatörer, underhållstekniker, produktionstekniker i företag, samt utbildningsaktörer.

Utmaningar

Några av de utmaningar projektet adresserar och genom en digital kunskapsplattform söker hantera är:

 • Förståelse för digitaliseringens möjligheter och utmaningar
 • Gemensam målbild och samsyn för digitalisering
 • Flexibla former för lärande, träning och upplärning
 • Mentala barriärer för införande av digitala verktyg
 • Nya kompetensbehov
 • Intresse för teknik inom utbildningssystemet
 • Framtida kompetensförsörjning i industrin.

Projektdeltagare

 • ABB AB
 • CGM - a member of the ABB Group
 • Chalmers
 • Good Solutions Sweden AB
 • Göteborgs Tekniska College
 • Prevas AB
 • SKF Sverige AB
 • Swedish Match AB
 • Swerea IVF (projektledare)
 • Volvo Lastvagnar AB
 • Volvo Personvagnar AB
 • XMReality AB.

Mer information

Kontaktpersoner

Karin Wilson, RISE IVF, projektledare för edig, karin.wilson [at] swerea.se 
Åsa Fast-Berglund, Chalmers, asa.fasth [at] chalmers.se
Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College, johan.bengtsson [at] gtc.com