För limning är förbehandlingen viktig. Målet med detta projekt är att undersöka hur torr förbehandling kan ge en mer kvalitetssäker limning av multimaterial, metaller och kompositer.

Förbehandlingsprocess inför limning

Torr förbehandling möjliggör snabb, lokal, effektiv, robust, automatiserbar, hållbar rengöring och ytmodifiering inför limning. Detta fortsättningsprojekt syftar till att utvärdera och vidareutveckla torra förbehandlingsprocesser baserade på i första hand atmosfärsplasma och Nd Yag laser för att kunna limma metaller och kompositer på ett repeterbart sätt med hög kvalitet.

Mål med projektet

Målet med projektet är att nå en djupare kemisk kompetens för att förstå interaktionen mellan limkemi och yta samt kartlägga och jämföra kvalitetsavsyningsmetoder för att karaktärisera effekten av torr förbehandling. Projektet kommer att utvärdera både befintliga förbehandlingsutrustningar på marknaden och en helt ny laserutrustning som är under utveckling.

Metoderna förväntas kunna användas både i småskalig verksamhet som i massproduktion. Resultaten kommer att utvärderas i tekniska labförsök, demonstratorer, implementerings- och hållbarhetsstudie. Spridning av resultat kommer att genomföras genom publicering i tekniska tidskrifter, konferensbidrag, workshops och implementering av resultat i befintliga industri- och universitetskurser.

Deltagare

Partner i projektet är Agaria, Dow Automotive, GKN-ACAB, EXOVA, Husqvarna, Lamera, Linköpings universitet, SIKA, VCC och Swerea IVF.

Forskningsutförare är Swerea IVF och Linköpings universitet.

Finansiering

Vinnova genom LIGHTer.

Löptid

2017-2019

Projektledare

Åsa Lundevall, Swerea IVF, asa.lundevall [at] swerea.se