Digi-Load fokuserar på stärkt konkurrenskraft inom svensk ytbehandlingsindustri genom automatisering och digitalisering.

Bakgrund

I Sverige finns 400 ytbehandlande företag, legoytbehandlare och in-house, varav en stor andel är SME:er. Branschen är hårt konkurrensutsatt från låglöneländer.

Mål med projektet

Genom att öka automations- och digitaliseringsgraden inom branschen på de mest personalkrävande momenten, hängning och avplock av produkter (upp till 60 % av produktionspersonalen) kan konkurrenskraften höjas.

Hängning och avplockning i ytbehandlingsprocessen

I projektet ska befintliga testsiter, fysiska och virtuella, använda befintlig teknik såsom traditionella och kollaborativa robotar i kombination med sensorik och visionsystem för att demonstrera dagens och morgondagens möjligheter inom automation och digitalisering inom områdena hängning och avplockning. Momenten kräver stor flexibilitet då ett företag kan ha upp till 2000 olika produkter att hantera.

Testbädden är lokaliserad på följande platser:

1) Robotdalen (Samarbete mellan Mälardalens högskola och ABB:s testcenter för automation) -  fokus inom projektet för denna site är traditionella robotar i kombination med vision- och sensorteknik

2) Paint Center på Swerea IVF - Kollaborativa robotar för hängning/nedplock.

3) IPS - Virtuell testbädd med fokus på simulering, optimering och virtuell tvilling.

4) MIBA Industriteknik - Industriella demonstrationer

Projektpartners

Ytbehandlare

 • Assars Industriservice
 • Bogelack
 • Husqvarna
 • El-Yta Kem AB
 • Bodycote
 • VBG Group
 • LaRay AB
 • Modulsystem

Leverantörer

 • ABB
 • Epifatech
 • Hjort Conveyor AB
 • Miba Industriteknik
 • RobNor
 • Unibap

Branschföreningar

 • SPF, (Svensk Pulverlackteknisk Förening)
 • SYF (Svensk Ytbehandlingsförening

Forskningsaktörer

 • Fraunhofer Chalmers Center
 • Mälardalens högskola
 • Swerea IVF

Mer information

Kontakta gärna oss om ni vill veta mer.