Centrum för Textilåtervinning vid Swerea IVF arbetar med frågor rörande textilåtervinning där systemperspektivet är i fokus.

Vårt arbete adresserar frågeställningar som sorteringstekniker, applikationsområden för återvunnen textil, återvinningsteknologier samt märkning och standardisering. Vi arbetar  nära industri samt offentliga och ideella organisationer med att lägga grunden för effektiv och hållbar hantering av textil för materialåtervinning.

Mer information

Webpage under construction, more information will soon be published.