Volvo bussar
Foto: Volvo Bus Corporation

Volvo Bussar valde bättre rengöringsmetod

En av rengöringsprocesserna hos Volvo Bussar gav inte tillräckligt bra resultat inför lackering och limning vilket orsakade kvalitetsbrister. Genom ett samarbete med Swereas Paint Center kunde ett antal olika rengöringsmetoder och färgsystem utvärderas hos en oberoende part.

Volvo Bussar har identifierat ett antal olika handhållna rengöringsmetoder som skulle kunna vara alternativ till dagens metod. Företaget såg ett behov av att utvärdera effekten av dessa samt hur de skulle fungera i en verklig tillverkningskedja. En ny rengöringsmetod skulle förbättra kvaliteten och således minska kostnaderna. Dessutom var man intresserad av att utvärdera färgsystem från olika leverantörer.

Provning på bara en vecka

Efter mycket planering och koordinering med såväl utrustnings- som färgleverantörer utfördes provningen under en intensiv vecka. Enligt Robert Andersson, Volvo Bussar, gav det ett stort mervärde att kunna utföra alla processmoment på ett och samma ställe, och på rätt sätt. Han ser också att den breda kompetens som finns på Swerea, inom bland annat renhet, förbehandling, lackering och limning bidrog till att provningen utföll så bra som den gjorde. 

Nära samarbete under testning

Under veckan som testet utfördes var Robert Andersson på plats under flera tillfällen för att få förståelse för olika rengöringsmetoders arbetsmoment och hur lång tid olika moment tog. Men också för att träffa de representanter från färgleverantörerna som var på plats.   

− Vi kunde med hjälp av provningen bestämma vilken rengöringsmetod som passar våra artiklar, processer, produktionsvolym och investeringsnivå bäst. Jag kunde i slutändan rekommendera en rengöringsmetod, vilket ju var avsikten med provningen, avslutar Robert Andersson.