Flygplansmotor

Värmetålig komposit till flygplansmotor

Ett nytt kompositmaterial som tål höga temperaturer har utvecklats. Materialet består av en mycket beständig plast, förstärkt med kolfiber, och kan exempelvis användas i flygplansmotorer.

Flygindustrin arbetar målmedvetet för att hitta lätta och starka material som tål hög värme. Sedan mer än 15 år tillbaka finns kompositer anpassade för hög temperatur, ett resultat av främst amerikansk forskning och utveckling. 

Resultatet har dock varit förbehållet rymdprogram samt militär industri i USA. Tack vare projektet HicTac, där Swerea varit koordinator, finns nu lösningar även för kommersiell flygindustri.

Ny tillverkningsteknik för kompositer

Swerea och företaget Nexam har tillsammans utvecklat ett nytt kompositmaterial som består av en plast och en kolfiber. Tillverkningsteknologin, som är ny och unik, innebär att plasten injiceras i en kolfiberstruktur. Metoden kan användas tack vare att plasten under tillverkning är mer lättflytande än andra motsvarande plaster. 

Värmetålig komposit ute på marknaden

Dane Momcilovic, som är teknisk chef på Nexam, berättar att de har utvecklat plasten medan Swerea har ansvarat för att tillverka kompositen samt utvärdera materialet. Ett samarbete som nu resulterat i en värmetålig komposit som Nexam har kommersialiserat.

– Utan Swerea hade det varit väldigt svårt att komma så här långt i utvärderingen av slutmaterialet, säger Dane Momcilovic.

Tål högre temperatur

Att använda polymera kompositer i en flygplansmotor är i sig inget nytt. Sedan tidigare används kolfiberkompositer baserade på epoxiplast i de yttre delarna av motorn där temperaturer sällan övergår 150 grader. Det nya materialet tål temperaturer ända upp till 360 grader och kan därför användas längre in i motorn.