Kvinna skriver flödesschema

Utbildning i praktisk energieffektivisering via ENIG

Swerea utvecklar praktisk utbildning för industrin i sitt projekt och nätverk ENIG. Nu lanseras den senaste versionen av ett webbaserat energiledningssystem ”Energiledning Light” – ett verktyg med en arbetsmetodik som förenklar energibesparingar.

Swerea driver ett projekt som heter ENIG, vilket står för Energieffektivisering i grupp. ENIG är ett nätverk för små och medelstora företag, vars huvudsyfte är att skapa, samla och sprida information om energieffektivisering till industrin. Här finns experter, verktyg och utbildningar som ger goda förutsättningar för en effektivare tillverkningsprocess och därmed sänkta energikostnader.

– Svensk tillverkningsindustri behöver ett opartiskt nätverk där det finns utrymme för att presentera sina problem, behov och framgångsrika lösningar. Det känns därför mycket angeläget att nätverket växer. Vi ser en ökad efterfrågan på utbildningsinsatser bland annat från de regionala energikontoren i Sverige, säger Anders Svensson.

Ett sätt att minska energianvändningen är att införa ett energiledningssystem. Det kan underlätta för företaget och ger en helhetssyn som säkerställer att både tekniska som mjuka åtgärder genomförs på rätt sätt och i rätt ordning. 

”Energiledning Light” är ett webbaserat energiledningssystem som har utvecklats av Swerea. Genom att kombinera utbildning och självstudier lär man sig grunderna i energiledningssystemet och förstår hur en god struktur bidrar till energibesparing och sänkta produktionskostnader. I dagsläget har närmare 100 personer genomgått utbildning i verktyget.

– ENIG ger oss en energikick i vårt arbete med energieffektivisering, säger Ann-Sofie Winge, på VOPAK Sweden som har gått utbildningen.