Träning på ECMO-vård med testdocka
Träning på ECMO med testdocka ger vårdpersonal erfarenhet och kan på sikt rädda liv.

Träningsredskap för operationer kan rädda liv

Läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har utvecklat ett träningsredskap som gör det möjligt för operationspersonal att praktiskt öva komplicerade ingrepp på patienter som kommer in med hjärtstillestånd. Swerea har bidragit med en väsentlig del av redskapet.

I Sverige drabbas 7500 personer per år av hjärtstopp och av dessa överlever bara 10-25 procent. Vissa kan räddas genom att mycket snabbt operera in tjocka kanyler i ljumskarnas blodkärl, via vilka blodcirkulationen tas över av en hjärtlungmaskin (ECMO).

Konstgjort bäcken ger vårdpersonal träning

För att utveckla ett träningsredskap har Västra Götalandsregionen finansierat ett innovationsprojekt som drivits tillsammans med Swerea. Målet var att ta fram en modell av ett bäcken som möjliggör praktisk, realistisk träning i att operera in kanyler genom konstgjord vävnad. Modellen kopplas ihop med en omdesignad hjärtlungräddningsdocka. På så sätt får man en hel ”patient”.

Operationen för att lägga in kanyler under hjärtlungräddning är typexempel på scenario som man bör öva på, eftersom ingreppet genomförs sällan och måste ske mycket fort.

– Med Swereas hjälp har vi kunnat ta fram en välfungerande modell för detta, något som har saknats på marknaden. Vi har redan ändrat vårt arbetssätt och tränat all personal som är inblandad vid dessa typer av operationer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, säger Bengt Redfors, överläkare på Thoraxanestesi.

Scanning, 3D-printing och mixade material

Projektet har krävt ett nära samarbete mellan alla som bidragit i tillverkningen av bäckenmodellen från scanning av kropp och CAD-ritning till gjutning av hud. Insatser har 3D-printats eller frästs eftersom de behöver vara av olika material och snabbt utbytbara för att effektivisera träningspassen. Den ökade skickligheten i handlag som tränas upp på modellen har potentialen att rädda liv.