Forskare i testlabb

Test för att utveckla robusta produkter

Swerea utför tester som stressar fram skador på en produkt redan under utvecklingsfasen. Produktens svaga punkter kan rättas till innan den släpps på marknaden, vilket ökar tillförlitligheten och anseendet.

Produkter som går sönder måste ofta repareras eller återkallas från marknaden. Detta kostar företag både pengar och anseende. Swerea utför därför så kallade HALT-tester (Highly Accelerated Life Test) i syfte att hitta en produkts svagheter och defekter innan den släpps på marknaden.

Test med hårda belastningar

Testerna utförs under produktens konstruktionsfas då det är som viktigast att göra rätt. Under ett HALT-test utsätts produkten för hårda  belastningar i form av höga och låga temperaturer i kombination med slumpmässiga vibrationer.

Med dessa belastningar, som är långt utanför produktens specifikationsområden, stressas produkten till att fallera på kort tid. Därigenom kan man lokalisera brister i design, materialval samt produktionsrelaterade svagheter.

Hitta felaktigheter tidigt

Efter ungefär två till tre dagar har man lärt känna produktens svagheter och vid vilka belastningar fel kan uppstå. Genom att åtgärda svagheterna utökas marginalerna och en mer robust produkt erhålls.

– Att upptäcka svagheter i konstruktioner i ett tidigt utvecklingsstadium ökar våra produkters tillförlitlighet utan att påverka tiden för lansering, säger Martin Arvidsson på Cochlear. 

Swerea utför uppdrag för företag som konstruerar produkter inom en rad olika teknikområden, till exempel Cochlear Bone Anchored Solutions AB i Mölnlycke som utvecklar och tillverkar hörselimplantat.