Pressgjutning

Temperaturfall vid gjutning verifierad

Vid simulering av gjutprocessen är det viktigt att indata stämmer väl överens med verkligheten. Swerea har mätt och bekräftat temperaturen på metallsmältan vid pressgjutning. Resultatet ger korrekta och mer tillförlitliga simuleringar.

Gjutindustrin använder allt oftare simuleringar för att studera och utveckla gjutprocessen. Det sparar tid och kostnad då gjuterierna kan minska antalet praktiska försök.

Verifierad indata för pressgjutning

För att få korrekta resultat är det dock viktigt att indata till simuleringarna stämmer väl överens med verkligheten.Vid simuleringarna är metallens temperatur en viktig parameter. Svenska gjuteriföreningen och Swerea har därför mätt och verifierat temperaturen på smält aluminium under den första fasen av pressgjutning. Resultatet av mätningarna används som indata till simuleringarna. 

Pressgjutning innebär att smält metall pressas in i en gjutform där den sedan stelnar. Den smälta metallen hämtas med en skopa från en närliggande ugn och fylls på i gjutmaskinens fyllkammare. I kammaren sitter en kolv som sedan pressar smältan in i gjutformen. 

100 graders temperaturfall

Mellan ugn och kammare är det ungefär en meter och här hinner temperaturen på smältan minska med 100 grader, något man tidigare antagit men inte kunnat bekräfta. I projektet har Swerea mätt temperaturen på smältan i fyllkammaren och kunnat bekräfta temperaturfallet.

– Vi har alltid vetat om att vi har ett temperaturfall vid metallpåfyllningen men inte att temperaturen har legat så pass mycket lägre. Projektet har lett till andra randvillkor som får exempelvis kallflytningar [gjutfel som beror på för låg temperatur] i simuleringen att uppträda mer realistiskt, förklarar Håkan Fransson, vd på NovaCast Systems AB.