Ritning av bro i komposit

Sveriges första vägbro i komposit

Sveriges första bro i komposit står snart klar och fördelarna kommer att vara många. Kortare byggtid, hög hållfasthet och minimalt med underhåll är några av vinsterna med bron.

I Linghem, utanför Linköping, kommer Sveriges första bro i komposit att byggas under 2016. Vinsterna är många. Jämfört med en traditionell bro i stål och betong är den höga hållfastheten samt minimalt med underhåll två stora fördelar.

Kort byggtid och mindre miljöbelastning

En annan fördel är att byggprocessen blir snabb. Kompositmaterialet är lättare än traditionella byggmaterial, vilket innebär att fundamentet blir mindre. Detta snabbar på bygget och minskar även kostnaden. Tillfälliga trafiklösningar, som ett brobygge kräver, belastar även energi och miljö. Tack vare kortare byggtid beräknas energianvändningen bli 50 procent lägre.  

Trafikverket har fått i uppdrag att konstruera bron. Kompositmaterialet består av glasfiber och kolfiber och byggtiden beräknas till en månad, vilket kan jämföras med ett halvår som det skulle ta i vanliga fall.

Ett samarbete inom Triple Use 

Swerea har lett projektet där de tekniska specifikationerna och konstruktionsprinciperna för bron tagits fram. Arbetet har gjorts inom Triple Use, ett branschöverskridande projekt som finansierats av Vinnova och LIGHTer, det strategiska innovationsprogrammet för lättvikt.

Per Hansson, brospecialist på Trafikverket, är nöjd med samarbetet i LIGHTer:

– Det här är ett väldigt viktigt och spännande framtidsprojekt som ger oss riktvärden för framtida broar.

I ett uppföljningsprojekt kommer tester och utveckling att genomföras av nya kompositmaterial. Resultaten kommer till nytta i framtida broprojekt.