Båt i hamn

Stickprov på kemikalieinnehåll i konsumentprodukter

Hur kan ett företag ha kontroll på materialinnehåll och kemikalier när produktionen sker i flera led utanför landet? Swerea har utvecklat ett koncept med stickprovskontroller och ger företag experthjälp i effektivt förbättringsarbete.

Kemikalieinspektionen rekommenderar att genomföra återkommande stickprovskontroller av kemikalieinnehåll i produkter som når Sverige. Rekommendationen gavs i samband med en studie av kemikalieinnehåll i leksaker under 2013.

Många produktionsled ökar behoven

Många företag har sin produktion i Asien, vilket ofta innebär att produkterna går igenom många produktionsled innan de slutligen når Sverige. Det finns därför ett ökat behov av en strukturerad översyn. Swerea erbjuder ett koncept som innebär återkommande stickprovskontroller av kemikalieinnehåll i plastartiklar och produkter som textilier, skor, leksaker och accessoarer.

– Företaget skickar in sina artiklar till oss. Vi föreslår vilka analyser som ska genomföras och tar fram ett testschema utifrån materialinnehåll, finishbehandling, färg etc. Innan analyserna genomförs godkänns testschemat av företaget, säger Camilla Nilsson, analytisk kemist vid Swerea.

Stickprov bidrar till förbättringsarbete

Konceptet har bidragit till ett mer aktivt samarbete med leverantörer i förbättringsarbetet inom kemikalieområdet.

– Vi ser rutinen med stickprover av kemikalieinnehåll som ett sätt att försäkra oss om att våra produkter inte innehåller några oönskade eller förbjudna substanser. Att dessutom återkoppla resultaten till våra leverantörer är viktigt för att stödja deras förbättringsarbete gällande kemikalieanvändning, säger Elin Larsson, Corporate Responsibility Manager på Filippa K.