Textil med piezoelektriska egenskaper

Sjukvården använder smarta kläder

Fibrer med piezoelektriska egenskaper kan mäta kroppsrörelser, andning och hjärtslag. Fibrerna sys in i kläder och inom sjukvården kan kläderna i vissa tillämpningar ersätta vanliga kroppselektroder

Swerea har utvecklat en fiber som kan användas i textilier för att övervaka hjärtslag, andning och kroppsrörelser inom sjukvård eller idrott. Fibrerna sys in i tyget och inga extra elektroder på kroppen behövs eftersom fibrerna i kläderna är sensorn. Det gör att rörelsefriheten ökar och att komforten blir bättre.

Ökad komfort med multifunktionella textilier

Ett tänkt användningsområde är vid kartläggning av sömnstörning eller stress. En sådan kartläggning görs ofta under lång tid och när patienten vilar eller sover, vilket gör att plaggets komfort är mycket viktig.

Genom utvecklingen av smarta telefoner finns också möjligheter att analysera och presentera data i mobilappar. Detta har bidragit till utveckling av så kallad bärbar elektronik, där sensorfibrerna skulle vara en nödvändig komponent för datainsamling.

Livsviktig information med smarta textilier

Flera andra bra tillämpningar finns, exempelvis att övervaka andningen hos bebisar för att undvika plötslig spädbarnsdöd. Eller för att studera hur en kroppsdel används i syfte att öka prestationsförmågan hos en idrottare. I dagsläget skulle dock ett träningsplagg vara ganska dyrt. Ett träningslinne som i dag kostar 300 kronor skulle med de nya funktionerna istället kosta 3 000 kronor.

Piezoelektronik revolutionerar textilindustrin

Fiberns piezoelektriska egenskaper innebär att när tyget sträcks bildas en elektrisk spänning som kan registreras. Förhoppningsvis bidrar fibern till att svensk textilindustri är stark och konkurrenskraftig i framtiden.