Provning av gjutna material

Provning för bättre produkter

Att prova metalliska materials hållfasthet är en viktig del i att undersöka prestanda och säkerhet i nya produkter och importerat gods. Det kan även vara nödvändigt som en del i en haveriutredning när något har gått fel.

På Tullportsgatan i Jönköping har det utförts provning av gjutna material i runt 50 år. Först i Gjuteriföreningens regi och numera av Swerea.

Från kvalitetssäkring till haveriutredning

Det finns flera skäl att ta prover på material. Det kan handla om att ta fram hållfasthetsdata för nya produkter eller för att jämföra olika leverantörer, men det kan också vara en del av en skade- eller haveriutredning.

För Norrlandsgjuteriet i Robertsfors var Swereas provning viktig i samband med leveransen av en ny produkt – ett lagerlock på två ton. Vid bearbetningen visades tecken på ”chunky grafit” i godset – en defekt i materialstrukturen som kan uppstå i segjärn.

– Det visade sig att det inte hade någon större påverkan på den färdiga produkten men det var ändå ett problem som vi behövde lösa. Där var Swerea en av de samarbetspartners vi använde som bollplank, säger Norrlandsgjuteriets vd Peter Göttfert.

Snabb och tillförlitlig provning

Han berättar också att gjuteriet haft stor nytta av Swereas materialprovning genom åren, bland annat genom att provningen görs med snabba ledtider och kunnig personal.

– Det är viktigt att det finns gjuterikompetens i huset och att det inte bara kommer ett provsvar. När det är något problem, som att dragprovet inte uppfyller kraven, brukar vi alltid få en kvalificerad kommentar kring vad som kan vara orsaken.

Drag-, slag- och hårdhetsprovning

Provningsverksamhet för att utföra drag-, slag- och hårdhetsprovning är ackrediterad av Swedac. Som kompletterande tjänster kan Swerea bland annat undersöka brottytor i svepelektronmikroskop eller mikrostrukturen i ljusmikroskop.