Kolfiber från skogsråvara
Kolfiber från skogsråvara

Nytt användningsområde för skogen

Kan framtidens lätta material vara gjorda av kolfiber från trä? Swerea har visat att det finns stora fördelar med att använda ved för att tillverka lätta, starka och billiga biobaserade kolfiber.

Dagens kolfiber baseras vanligtvis på icke förnybara råvaror och är ofta mycket dyra. Den höga kostnaden begränsar användningen och nu har forskare vid Swerea och Innventia visat att den traditionella råvaran i kolfiber går att byta ut till skog.

Ligning och cellulosa blir nya material

Lignin och cellulosa i träden används bland annat till pappersmassa, men veden får nu nytt användningsområde. En stor fördel med att använda skogen som råvara till kolfiber är att den är billig. Därmed blir också både tillverkning och produkter billigare.

600 kilo lättare bilar

Ett applikationsområde för fibrer som skulle kunna öka är som ersättning för stål i bilkarosser. En personbil med kolfiber kan bli upp till 600 kilo lättare, med minskad bränsleförbrukning som naturlig följd. För att öka användningen krävs dock lägre kostnader.

– När råvaran blir billigare kommer fler företag ha råd att använda kolfiber i sina produkter, vilket i sin tur kan spara vikt och bränsle, säger Carina Olsson, ansvarig forskare vid Swerea.

Nya råvaror gör tillverkning billigare

Kolfiber består av tunna trådar av kol och används som armering i olika typer av blandmaterial. I dag är polyakrylnitril den vanligaste råvaran, men eftersom materialet är ganska dyrt används det mest till exklusiva produkter.

Den största fördelen med de nya fibrerna är att de är flexibla att arbeta med, vilket gör dem helt unika jämfört med liknande material. Det öppnar också upp för kontinuerlig tillverkning av biobaserade kolfibrer, vilket gör att tillverkningen
kan bli billigare.