Människor

Ny strategi fördubblade omsättningen

Fördubblad omsättning och kraftigt ökad vinst. Det är två av de mål som företaget Milleteknik är på väg att nå tack vare samarbete med Produktionslyftet.

För Milleteknik har siffrorna inte alltid varit på topp och efter en nedgång i marknad och vinst under 2009 behövde företaget göra en del förändringar. Det innebar till exempel att stärka produktutvecklingen, optimera sin produktportfölj och satsa på försäljning och logistik.

Kundorderstyrt produktionsflyt

Målet för Milleteknik var bland annat att öka omsättning och vinst, ett mål man nu är på god väg att uppnå. Milleteknik tog hjälp av Produktionslyftet, som i ett första steg hjälpte företaget att tillverka mer kundorderstyrt, att bygga precis det som kunderna har behov av. Metoden innebär att produkter inte blir liggande i lager och att produktionen får ett bra flyt.

Milleteknik har också arbetat med produktutveckling. Istället för att ha många projekt igång samtidigt, utan full kontroll, började personalen fokusera på tydlig projektstyrning och utveckling av gemensamma produktplattformar, samt bättre definiera kundens behov och krav.

Ökad omsättning och vinst

Förändringsarbetet har börjat ge belöning, omsättningen ökar och vinsten är också på väg upp. Projektet med Produktionslyftet pågick ett och ett halvt år och under denna tid ökade omsättningen med ungefär 4 miljoner kronor.

Milleteknik har ökat effektiviteten, vilket gett större flexibilitet. Mer tid har frisatts, tid som kan användas för att arbeta med ytterligare förbättringar. Arbetet har också lett till minskade ledtider och lagernivåer.

– Produktionslyftet är ett konkret verktyg för att nå företagets mål, säger Magnus Lund, vd för Milleteknik.