blyfria mässingsstänger

Ny mässinglegering fri från bly

Bly är ett vanligt legeringsämne i mässing, men på grund av dess hälsofara blir det allt viktigare att tillverka blyfri mässing. En ny legering, fri från bly, har utvecklats och finns redan nu på marknaden.

Företaget Nordic Brass Gusum har tillsammans med Swerea, inom ramen för ett Vinnova-projekt, utvecklat en ny blyfri mässinglegering: AquaNordic®. Den nya legeringen kombinerar goda korrosionsegenskaper och skärbarhet med betydligt bättre miljöprestanda och lägre prisnivå än konkurrerande alternativ.

30 procent lägre miljöpåverkan

Legeringen klarar också av alla dagens hälso- och miljökrav och har testats framgångsrikt hos flera av Nordic Brass Gusums kunder. Enligt en livscykelanalys är miljöpåverkan för den nya legeringen minst 30 procent lägre än andra blyfria mässingsmaterial och jämförs det med andra material, som till exempel plast, är skillnaden betydligt större. Legeringen är nu under kommersialisering, och finns redan tillgänglig som produkt hos Nordic Brass Gusum.

– Vi har utvecklat ett överlägset alternativ till blyade legeringar. Den nya mässingen är enkel att återvinna, lätt att bearbeta och dessutom billigare än den konkurrerande produkten. AquaNordic® är en innovation, säger Håkan Amnäs, VD för Nordic Brass Gusum.

Blyfritt bättre för hälsan

Mässing används bland annat i vattenkranar och blandare i Sverige. Små mängder bly tillsätts legeringen för att göra den lättare att bearbeta. Men bly är giftigt ur ett hälsoperspektiv, och är därför ett utfasningsämne. I den nya mässingslegeringen har man lyckats ersätta bly med keramiska partiklar, för att bibehålla god skärbarhet.