Produktion av kolfiberkomposit
Produktion av TeXtreme, ett material av ultralätt kolfiberkomposit. Foto: Oxeon

Nästa generations ultralätta kompositer

Oxeon AB är en etablerad leverantör av nästa generations ultralätta komposit-material: TeXtreme®, ett Thin-Ply-material. Tillsammans med Swerea utvecklar Oxeon den fulla potentialen hos materialet med målet att det ska användas inom alla större industrisektorer.

Oxeon producerar ultralätta kompositmaterial med en tjocklek ner till bara ett par mikrometer. Detta material är lämpligt för applikationer som kräver hög prestanda. Bland annat används det, till olika grad, inom sport-, bil- och flygindustrin.

Med potential för rymd- och flygindustri

Materialet är under ständig utveckling och dess fulla potential har ännu inte blivit implementerat fullt ut. Utvecklingen foku­serar på prestanda, tillförlitlighet och låg produktkostnad; alla är nödvändiga ingredienser inom rymd och flyg samt andra stora industrisektorer.

Swerea har i nära samarbete med Oxeon genomfört forskningsprojekt med mål att utveckla kompositsystem (harts/förstärkning) baserade på TeXtreme®. Projektet vill dels förstå dess termomekaniska beteende, dels hur produkter bör bearbetas.

Mix av teori och praktik

Arbetet har inkluderat både teoretiska och praktiska arbetspaket med materialutveckling och provning för att komplettera och verifiera varandra.

− Samarbetet med Swerea har varit värdefullt för Oxeon, eftersom vi efter genomförda projekt i högre grad har fått förståelse för hur TeXtreme® fungerar och kan anpassas och optimeras för att matcha våra kunders specifika applikationer”, säger Fredrik Ohlsson, Product Development Director, OXEON AB.