bilhuv

Mjuk bilhuv räddar oskyddade trafikanter

Ett material som blir mjukt vid en eventuell krock. Det är vad Swerea just nu utvecklar. Materialet är tänkt att användas i huven på en bil och tack vare materialegenskaperna kan antalet omkomna eller skadade trafikanter minska.

Under 2012 omkom, eller skadades svårt, ungefär 340 oskyddade trafikanter i Sverige på grund av kollision med ett fordon. De flesta var gångtrafikanter och vanligast var skador på huvudet samt de nedre delarna av kroppen. I de flesta fall var det fronten på bilen som orsakade skadorna.

Ökad trafiksäkerhet med nytt kompositmaterial

För att skydda trafikanterna och för att minska antalet allvarliga olyckor arbetar forskarna på Swerea i Mölndal med ökad trafiksäkerhet.

I projektet ENLIGHT utvecklar man ett kompositmaterial med variabel styvhet. Genom att trigga kolfibrerna i materialet med en ström värms en inre kärna i materialet, vilket gör att styvheten kan sänkas och materialet mjukna.

Mjuknande material dämpar krock

Materialet placeras i bilhuven och när fordonet krockar med en gångtrafikant mjuknar således huven. Stöten blir inte lika hård mot trafikanten och de allvarliga skadorna kan därför minska. Främst handlar det om att minska skador på huvudet. Materialet kan också tänkas sitta vid bilens stötfångare, vilket istället skulle förhindra allvarliga skador på trafikanternas ben.

Projektet involverar flera europeiska biltillverkare, leverantörer, universitet och institut. Bland biltillverkarna återfinns bland annat VW, Fiat, Renault, Jaguar och Benteler.