Mothåll för minskade vibrationsskador

Minskade vibrationsskador på Volvo Construction Equipment

Genom att införa nyutvecklade lågvibrerande verktyg i produktionen minskar risken för vibrationsskador utan att effektiviteten påverkas negativt. Nu testas den nya tekniken på Volvo Construction Equipment.

Vibrationsskador från handhållna maskiner är idag den vanligaste orsaken till arbetssjukdom och ger upphov till ofta kroniska skador på nerver, kärl, muskler och skelett. I monteringen på Volvo Construction Equipment används mycket handhållna maskiner, framför allt mutterdragare med mothåll (som håller fast muttern på baksidan). Dessa avger mycket vibrationer i form av slag och stötar med högfrekventa vibrationer.

Vibrationer minskade med 98 procent

I projektet ”Noll Vibrationsskador” finansierat av Vinnova har Swerea utvecklat flera olika maskinkonstruktioner med kraftigt minskade vibrationsnivåer. Ett mothåll för mutterdragare har tagits fram där vibrationerna har reducerats med 98 procent.  Mothållen har testats i produktion under ett år och har mottagits mycket positivt. De tidigare mothållen orsakade kraftiga slag i handen som håller dem.

− Mothållen är mycket uppskattade av användarna, säger Tomas Myrman som är huvudskyddsombud Volvo Construction Equipment.

Vibrationsfri arbetsmiljö

I nästa steg är avsikten att införa nya lågvibrerande maskiner i ett helt produktionsavsnitt. Det ska utgöra en demonstrationsmiljö, som skall tjäna som föredöme och praktiskt visa att maskiner inte behöver vibrera och skada människor. Projektet kommer även att omfatta vibrationsfria demonstrationsmiljöer inom tandvården, byggsektorn, stenindustrin och i gjuterier.

Agenda 2030 hållbarhetsmål