Gjutning

Mindre metallspill vid gjutning

Nya virtuella metoder hjälper gjuterierna att minska mängden metallspill vid gjutningen. Minskningen leder till lägre energiåtgång samt bättre kvalitet på de gjutna produkterna.

Den mest energikrävande processen i ett gjuteri är att smälta metall. Vid gjutningen tappas smältan ner i gjutformen där den får stelna. Det blir alltid en viss mängd metallspill och andelen av smältan som faktiskt blir en produkt kallas för utbyte.

Metallspill på 150 000 ton

Utbytet är vanligen runt 45–65 procent och metallspillet uppgår i Sverige årligen till 150 000 ton. Spillet måste smältas om, vilket kräver enorma mängder energi. Det finns alltså stora vinster med att öka utbytet, något som gjuterierna ständigt arbetar med. En del i arbetet är att effektivisera gjutprocessen.

Virtuella metoder underlättar beredning

För att hjälpa gjuterierna har Swerea tagit fram virtuella metoder. Metoderna underlättar beredningsarbetet, det vill säga de förberedelser som görs inför gjutningen och av de olika delarna i gjutsystemet. Simuleringarna används som ett stöd för att enklare hitta ett upplägg som annars är omständligt eller dyrt att prova i verkliga försök.

– Detta är viktigt för gjuteribranschen om kunskapen ska bevaras vid den kommande generationsväxlingen av beredare [person som skapar produktionsupplägget], säger Torbjörn Uddén, marknadsingenjör på Mönsterås Metall AB.

Utbyte ökade med 34 procent

För de fem studerade komponenterna som metoderna testades på konstaterades en genomsnittlig ökning av utbytet på 34 procent. Vidare en stor minskning av spillet, som i sin tur ökar konkurrenskraften samt minskar miljöpåverkan. 

Även kvaliteten på de gjutna produkterna ökade och energianvändningen beräknas kunna sänkas med upp till cirka 25 procent, med hjälp av metodiken.