Betongblandare

Miljövinster när sand återanvänds

Sand från gjuterier kan användas vid tillverkning av betong, vilket ger vinster för både miljön, gjuteriet och betongfabriken.

Det finns flera fördelar med att använda gjuteriernas överskottssand som råvara i betong. Gjuterierna slipper skicka sanden på deponi och betongfabriken slipper köpa sand från annat håll. En restprodukt blir till en resurs, vilket är en situation som båda vinner på. Dessutom finns det miljövinster med att återanvända sanden, vilket Swerea har visat i en livscykelanalys.

Återvinns i betongfabriken

Ett av de aktuella gjuterierna som börjat titta på det här konceptet är Johnson Metall AB. De har kontakt med en närliggande betongfabrik och ser flera fördelar med att kunna lämna ifrån sig sanden.

– Jag tycker att det skulle vara bra om vår förbrukade sand blev till en resurs för någon annan, samt att det skulle ge oss kostnadsbesparingar, säger Per Widell, kvalitets- och miljöchef på Johnson Metall AB.

200 000 ton överskottssand

Trots intern återvinning genereras årligen cirka 200 000 ton överskottssand från svenska gjuterier. Denna sand måste gjuterierna göra sig av med. I vissa fall kan den användas som konstruktionsmaterial vid vägbyggen, men ofta går den till deponi, vilket innebär en betydande kostnad för gjuteriet. Att hitta användningsområden för sanden är därför viktigt.

Sand med olika typer av bindemedel har karaktäriserats. Man har även gjort försök med inblandning av överskottssand i betongstavar. Resultaten visade att skillnaderna mellan överskottssanden och den rena referenssanden inte var betydande samt att det går att använda samtliga sandtyper i betongen.