Scania lastbilstillverkning

Miljövänligare förbehandling till fordon

Swerea har de senaste tio åren arbetat tillsammans med fordonsindustrin, material- och kemikalieleverantörer i syfte att utvärdera ett miljövänligare alternativ till dagens förbehandlingsteknik. Analyserna gör att företagen kan fatta avvägda teknikval baserat på oberoende fakta.

Fosfatering är en ytbehandlingsmetod som ger ett bra korrosionsskydd genom att säkerställa god vidhäftning mellan material och färg. Nackdelarna är att metoden kräver mycket energi, producerar restprodukter i form av slam och inte är anpassad för ett så kallat multimetallsystem (metallblandning). 

Miljövänlig tunnfilmsbeläggning

För företag som vill byta ut fosfateringen finns det miljövänligare alternativ. Ett exempel är zirkoniumbaserade tunnfilmsbeläggningar. Metoden är nickelfri, innehåller mindre miljöfarliga kemikalier, ger mindre restavfall, förbrukar mindre vatten och energi, samt är mer kompatibel med ett multimetallsystem.

Problemet med denna teknologi är att den inte är lika robust samt att korrosionsskyddet hos den lackerade plåten ofta inte når upp till samma nivå som för traditionellt fosfaterad och lackad plåt. Valet är inte solklart.

Oberoende utvärdering hjälper bilindustrin

För att hjälpa industrin att fatta det viktiga beslutet om eventuellt processbyte har Swerea tagit fram metoder för att studera och utvärdera tunnfilmsbeläggningarna. Swerea har systematiskt studerat inverkan av materialtyp och processparametarar, så som temperatur, tid och pH på korrosionsskyddet när den miljövänligare metoden används.

– Tack vare samarbete mellan fordonsleverantörerna och Swerea, kan ett teknologiskifte ske simultant. Det gör att underleverantörerna slipper stå med dubbla förbehandlingar, säger Lina Orbéus på Scania.

Tunnfilmsteknologin har utvecklats med åren, blivit mer robust och når i många fall kravet för fullgott korrosionsskydd.