Skänk vid ståltillverkning

Miljonbesparing med minskade utkok

Vid tillverkning av stål kan ibland metallsmältan ”koka över”. Swerea har studerat orsakerna till detta fenomen samt hur det kan förutses och undvikas. Resultatet ger vinster för både miljö och ekonomi.  

Fenomenet när metallsmältan ”kokar över” kallas för utkok. Det sker i den så kallade LD-processen som används när råjärnet ska omvandlas till stål. Utkoket är kostsamt när det inträffar eftersom det orsakar både metallspill och skador på utrustningen. Även miljön påverkas eftersom gasreningssystemet inte alltid kan ta hand om de stoffutsläpp som sker vid utkoken.

Orsaken till utkok

Men vad beror utkoket på och hur kan det förutses och undvikas?

– Utkoket orsakas av att det skum av metalldroppar, slagg och gas som bildas i processen expanderar i sådan grad att delar av skummet pressas ut ur konvertern [ugnen]. Bästa sättet att undvika detta är bland annat att använda så rent skrot som möjligt samt att ha bra kontroll över alla parametrar i hela processen, säger Mats Brämming, forskare på Swerea.

Spara flera 100 miljoner

Mats Brämming har studerat fenomenet i en doktorsavhandling och kunskapen kan hjälpa stålföretagen att minska både utsläpp och kostnader. För ett medelstort europeiskt stålverk med råstålsproduktion på 4,5 miljoner ton per år skulle det vara möjligt att spara runt 100-500 miljoner kronor, om utkoken helt eliminerades.