Starke Arvid maskiner

Mer tid till kärnverksamheten

För att få tillverka maskiner måste företag enligt lag följa de regelverk som anger vilka hälso-och säkerhetskrav som gäller. Om de juridiska kunskaperna är begränsade kan Swerea vara till stor hjälp så att företagen istället kan fokusera på det som är deras kärnverksamhet.

Företaget Starke Arvid har som vision att underlätta arbetet inom byggbranschen, bland annat genom att tillverka säkra produkter som förenklar för byggarbetarna. Det handlar till exempel om vagnar eller hissar till stora gipsskivor som vanligtvis är tunga och svåra att montera. Goda arbetsförhållanden inom byggbranschen ger personalen bättre förutsättningar till både en säker arbetsplats och möjlighet att vara tidseffektiva.  

Hjälp att följa regelverken

Alla företag som, liksom Starke Arvid, tillverkar och säljer maskiner måste följa maskindirektivet. Denna lagstiftning är komplex och det krävs ofta både erfarenhet och expertis för att kunna göra nödvändiga bedömningar eller tolkningar i direktivet. Starke Arvids målsättning är att sköta regelverket korrekt och företaget har tagit hjälp av Swerea när det gäller frågor kring olika regelverk.  

Systematisk genomgång och bedömningar

Swerea går systematiskt igenom företagets hela produktsortiment och hjälper till att säkerställa att alla dokument som krävs enligt direktiven finns på plats. Swerea hjälper även till med de bedömningar som behöver göras, många gånger genom att samarbeta med utomstående experter.

– Fördelen för oss att få extern hjälp med de här frågorna är att vi kan använda den tiden till att istället arbeta med det som är vårt fokus – att hitta smarta och konkreta lösningar som förbättrar byggbranschen, säger Peter Barck, produktchef på Starke Arvid.