mässing

Mässing ger låga utsläpp av koldioxid

Swereas livscykelanalys visar att ny blyfri mässing har låg klimatpåverkan. Mässingen har flera miljöfördelar, den är bland annat lätt att återvinna och kan användas i kranar för dricksvatten.

Nordic Brass Gusum (NBG) driver sedan flera år tillbaka ett energisparprogram. I samband med att NBG tog fram en ny blyfri mässing, AquaNordic®, ombads Swerea göra en livscykelanalys (LCA). Det är en beräkning av en produkts miljöpåverkan under hela livscykeln, från råvara till deponi eller i bästa fall återvinning.

Mässingen i NBGs produktion är till 90 procent återvunnet material. Det gör att den mesta miljöpåverkan, koldioxidutsläpp, kommer från energianvändningen vid tillverkningen i Gusum.

Endast ett kilo koldioxid

Swereas analys visade att AquaNordic® släpper ut cirka ett kilo koldioxid per kilo mässing, från tillverkning till färdig produkt. Det kan jämföras med de flesta metallers utsläpp på cirka 5 kilo koldioxid per kilo material eller 5–10 kilo koldioxid för så kallade konstruktionsplaster.

Godkänd för drickvatten

Analysen resulterade även i en klimatdeklaration (en sammanfattning av analysresultaten). Där framgår även att den blyfria mässingen godkänts för distribution av dricksvatten, av bland annat miljöbedömningssystemet BASTA som syftar till att fasa ut farliga ämnen. Aqua-Nordic® uppfyller även alla kända myndighetskrav.

− De flesta företag gör i dag någon typ av certifiering och för oss är det viktigt att ta klimatfrågorna på allvar. Vi är mycket nöjda med att vår blyfria produkt har låg klimatpåverkan, säger Johan Tegnér, produktchef på Nordic Brass Gusum.

Future Brass Alloys

Livscykelanalysen har genomförts inom ramen för det Vinnova-finansierade projektet Future Brass Alloys.