Människor i möte

Lean-arbetet räddade Setrab

Setrabs produktion genomsyras av nytänkande, struktur och kvalitet. Företaget har med hjälp av Produktionslyftet gått från kaos till ordning och reda och fokuserar i dag helt på att skapa nya affärer och hitta nya kunder.

Setrab i Limhamn tillverkar bland annat oljekylare för fordon. Företagets produktion styrs mycket av ordning, systematiska arbetssätt och harmoni och man fokuserar på att kontinuerligt förbättra verksamheten och att skapa nya affärer och hitta kunder.

70 procent minskade kassationer

De senaste åren har man lyckats minska både ledtider och kassationer med ungefär 70 procent. Företaget har i dag ett vinnande koncept. Men så här har det inte alltid sett ut.

För ett antal år sedan var Setrabs försäljning förvisso rekordstor, men detta till trots rådde kaos i produktionen. Mycket kraft och tid gick åt till att lyckas ta fram produkterna samt få ut dem till kunderna i rätt tid. Fokus låg ofta på att lösa de akuta problem som ständigt uppkom och förseningar samt kvalitetsproblem hörde till vardagen.

Produktionslyftet gav stabil produktion

Setrab tog tag i problemet och tillsammans med Produktionslyftet gjorde man en förändringsresa med mål att få bättre och stabilare produktion. I dag har Setrab en tydlighet i planeringen, fokus på sin affärsorganisation och genomför ett kontinuerligt förbättringsarbete inom alla processer i företaget.

– Förr brukade vi ha ett traditionellt leveratör- och kundförhållande, där vi skällde på varandra, säger Fredrik Serger, VD för Setrab. Men i dag är harmoni ett ledord och Setrab får ofta höga betyg i kundernas utvärderingar.

– Vi hade aldrig klarat det ekonomiskt om vi inte gjort denna satsning. Vårt produktionssystem kring Lean har räddat företaget, avslutar Hans-Åke Krantz, ekonomichef på Setrab.