Västberga bro

Kvalitetskontroll spar kostnader vid rostskyddsmålning

Hösten 2017 invigde Stockholm stad två nya broar vid Västberga allé. Broarna leder över stambanan och Åbyvägen och knyter ihop Västberga med Liseberg. Swerea har bidragit med konsultation och kvalitetskontroller av rostskyddet i brobyggnadsprojektet. 

För att få ett långsiktigt rostskydd är det viktigt att man redan vid planering och konstruktionsstadiet har korrosionsskyddet i åtanke. Förbehandling inför målning och hur färgen sedan appliceras har också stor betydelse för det slutliga resultatet.

Noggranna kontroller och inspektioner under byggnadsskedet kan därför leda till stora besparingar i form av minskat underhållsbehov och minskade trafikantkostnader i framtiden. Swerea har bidragit med konsultation, inspektion och uppföljning av målningsarbeten i samband med Västbergaprojektet.

– Trafikkontoret sätter stort värde i den kompetens som Swerea bidragit med för att kunna få till målningen och rostskyddet på rätt sätt för de båda nya stålbroarna vid Västberga allé. Färgsättningen är unik och förutsättningarna tillsammans med förhållandena på plats har varit krävande, berättar Martin El Sherif, Samordnande byggledare på Infrakonsult, anlitad av Trafikkontoret.