Golvreglar

Konsultation för utveckling av golvsystem

I takt med Boverkets skärpta belastningskrav på byggprodukter ökar behovet av effektiva materialtekniska bedömningar. Plastmaterial i golvregelsystem utvecklade av Granab AB blev godkända baserat på materialbedömning av Swerea.

För byggprodukter gäller skärpta krav för typgodkännande sedan 2014. Enligt Boverkets byggregler, föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder finns högre belastningskrav för att ett byggmaterial ska typgodkännas.

Nytt plastmaterial möter kraven

Ett av företagen som berörs av reglerna är Granab AB. De tillverkar golvregelsystem för bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler. Golvreglarna är gjorda av stål med dämpelement för ljudisolering, medan stödben och infästningar är tillverkade i ett förstärkt plastmaterial. Detta plastmaterial behövde vidareutvecklas för att möta de nya kraven. Swerea konsulterades för att göra materialtekniska bedömningar av plasten.

Genom att inhämta tänkta plastmaterials egenskapsdata, göra hållfasthetsberäkningar på befintlig konstruktion samt utföra kompletterande mekaniska tester kunde olika belastningsfalls inverkan bedömas, säger Daniel Wendels.

Swerea - en naturlig samarbetspartner

Både kort- och långtidseffekter bedömdes samt egenskapsförändringar i plasten under belastning och åldrande. Efter en materialjustering bedömde Swerea att det vidareutvecklade systemet kommer att klara de nya kraven väl. Granab ABs golvregelsystem är nu typgodkända enligt de nya belastningskraven.

– Vi har tidigare anlitat Swerea för att bland annat göra bedömningar av kort- och långtida mekaniska belastningar på våra golvreglar. Det kändes därför naturligt att konsultera dem igen, även denna gång med framgångsrik vidareutveckling somresultat, säger Fredrik Blom, VD på Granab AB.