Separationssystem till satelliter

Kolfiber ger lättare satellit

En viktig parameter vid satellituppskjutning är att satelliten väger lite. Med ett nytt kolfibermaterial kan vikten sänkas och därmed ge mer utrymme för annan viktig utrustning på satelliten.

RUAG Space tillverkar avancerad teknologi för rymdapplikationer. En av deras produkter är ett så kallat separationssystem, som kopplar samman satellit och bärraket under uppskjutning. 

Lättare separationssystemet ger mer nyttolast

Separationssystemet håller fast satelliten under transporten till uppskjutningsbanan och genom själva uppskjutningen, och släpper sedan satelliten på ett kontrollerat sätt för att inte påverka dess rörelse i tyngdlöst tillstånd. Bärraketen hjälper till att placera satelliten på rätt höjd och i rätt omloppsbana.

Separationssystemet är inte en del av nyttolasten och det är därför oerhört viktigt att det väger så lite som möjligt. Ett kilo mindre massa på separationssystemet innebär ett kilo mer massa till annan viktig utrustning i raketen.

Kolfiber och komposit ger RUAG konkurrensfördelar

I olika projekt har RUAG Space, tillsammans med Swerea, undersökt möjligheter att byta vissa delar i systemet, från aluminium till kolfiber. Materialbytet kan spara vikt, vilket ger konkurrensfördelar för RUAG Space. Man har även arbetat med att tillverka prototyper i komposit, där både tillverkningsmetoder och prestanda har utvärderats.

Komposittillverkningen kan också ge lägre kostnad och snabbare produktionstid. Tillverkningen kräver annars lång ledtid eftersom det ofta tar tid att få tag i metallråmaterialet till produktionen.

Visste du att…

  • …den första svenska raketuppsändningen genomfördes 1961, då raketen ”Plutnik” sändes upp.
  • …det finns över 20 000 större föremål (rymdskrot) som cirkulerar i rymden. 
  • …den internationella rymdstationen , ISS, är världens största samarbetsprojekt för rymdforskning. Sverige bidrar med både teknologi och kunskap.