Kvinna med bebis i soffa

Klädföretag testar att smälta kläder

Är det möjligt att smälta ner kläder tillverkade av polyamid och elastan och sedan sy nya plagg? Företaget Boob Design testade detta tillsammans med Swerea, i en studie som gav många lärdomar om framtidens materialval och produktutveckling.  

Klädföretaget Boob Design AB är en föregångare när det gäller att använda återvunnet material i sin produktion. De har även en vision att kunna sluta det textila kretsloppet på ett hållbart sätt.

Studie för återvinning av plagg

Företaget deltog nyligen i en studie i syfte att studera om det är möjligt att återvinna deras plagg genom att smälta ner dessa och sedan tillverka garn för att väva ny tråd som slutligen blir till nya plagg.

Några av kläderna var gjorda i redan återvunna råvaror, som nu skulle återvinnas igen, och några av plaggen var baserade på jungfruligt material. Plaggen var tillverkade i elastan och polyamid 6.6.

Materialsammansättning påverkar återvinning

Resultatet visade att just denna materialsammansättning inte var lämplig för nedsmältning. Trots det ledde studien till värdefull information om materialval och framtida produktutveckling samt förståelse om hur egenskaper och sammansättning hos materialet påverkar möjligheten att återvinna kläderna.

– Det har varit mycket värdefullt för oss att delta i den här studien. Vi vill skapa produkter som ingår i ett cirkulärt kretslopp och i sin tur blir till nya produkter för att på så sätt minska miljöpåverkan. Nu kommer vi att följa upp slutsatserna och rekommendationerna i den här studien och se över hur vi kan justera design, materialval och produktion, säger Jenny Kaleinek på Boob Design.

Studien genomfördes tillsammans med textilhögskolan Borås och Swerea.