CRM - diskar

Jernkontorets 100:e referensmaterial!

För kvalitetssäkring av laboratoriearbete är certifierade referensmaterial (CRM) ett nödvändigt redskap. De kan bland annat användas till metodvalidering, kalibrering av analysinstrument, mätosäkerhetsberäkningar eller som kontrollprov.

Swerea har tagit fram certifierade referensmaterial (CRM) nr 100 i JK-serien – JK 27B. Det är ett austenitisk rostfritt stål med 16 element certifierade och finns till försäljning både som spån och disk.

Bättre korrosionsmotstånd i nytt material

Materialets relativt höga kvävehalt gör det extra intressant för den rostfria industrin. Detta då kvävet bland annat förbättrar de mekaniska egenskaperna och korrosionsmotståndet i det rostfria stålet.

–Det har tagit nästan tre år att ta fram JK 27B, berättar Michael Granfors, ansvarig för CRM hos Swerea. Det måste få ta tid när många aktörer är med i processen. I just det här fallet har 14 laboratorier analyserat materialet innan det var tillgängligt för försäljning.

– Man kan se det som en ”världskalibrering”. Målet är att vara en del i en gemensam måttstock för världens stålindustri. Det är ett mycket bra exempel på internationellt samarbete, säger Charlotte Wichardt, som arbetar på Sandvik Materials Technology och även är ordförande för Jernkontorets expertkommitté för standardisering av kemiska analysmetoder.

Minska kostnader med god precision

Vid tillverkning av högkvalitativa stål är snabba och korrekta analyser av den kemiska sammansättningen avgörande. Även små avvikelser kan ge oönskade effekter, till exempel problem med formbarhet eller hållfasthet. Det gäller att kunna bestämma halterna av de ingående elementen med både hög riktighet och god precision för att undvika avvikelser mot specifikation. Omarbetning eller skrotning innebär höga kostnader och förseningar.

Läs mer om CRM, vår katalog och prislista.