Internationellt möte inom additiv tillverkning
Foto: NSCAS/Henrik Hansson

Internationell standard för 3D-printing

Årligen besöker utländska delegationer Swerea eller lägger hela eller delar av sina internationella möten hos Swerea-koncernen. Detta då Swerea är en naturlig samlingsplats för industri, akademi och institut.

Swerea har mer än 700 medlemsföretag från hela världen samt ett 50-tal medlemsprogram och nätverk. Det är en bra grund för att skapa innovativ forskning och utveckling och nätverk.

Forum för samarbete

Swerea skapar platser där till exempel industri, materialleverantörer, myndigheter och forskare regelbundet kan träffas och nätverka. Detta sker genom projektmöten, seminarier, konferenser och kurser.  

Internationell standardiseringsgrupp inom additiv tillverkning besökte till exempel Swerea i september 2017. Besökarna som var drygt 100 till antalet och bestod av standardiseringsorganisationer från 16 olika länder. 

Akademi, institut och företag för 3D-printing

Gruppen var särskilt intresserade av att se hur ett institut arbetar tillsammans med akademi och företag för att bidra till teknisk utveckling och ökad kunskap inom AM-området.

– Vi från SIS var glada att få komma till Swerea och visa våra internationella experter inom AM den verksamhet som bedrivs Sverige, både på strategisk nivå och i praktisk labbmiljö. Vi hade många bra diskussioner och nya kontakter som etablerades, berättar Katarina Widström, projektledare SIS, Swedish Standards Institute.

– Exmet utvecklar AM-processer för amorfa metaller, och har idag ett nära samarbete med Swerea rörande AM-system och annan teknisk utrustning. Ett litet företag som oss har stor nytta av att finna resurser inom många områden samlade under ett tak. Att vi dessutom blir inbjudna att får delta i möten och seminarier vidgar våra kontaknät, säger Exmets AM-specialist Lena Thorsson.