Inspektion av en flygmotor

Högtflygande planer för aluminium

Aluminium väger lätt i förhållande till andra gjutna metaller och har samtidigt en hög hållfasthet. Därför är materialet en viktig pusselbit i arbetet med att få fram lättare, och därmed mer bränsleeffektiva, flygplan och andra fordon.

Med ökande krav på lägre utsläpp och minskad bränsleförbrukning ligger arbetet med lättviktskomponenter högt upp på flera företags agendor. I det perspektivet är aluminium ett mycket gott alternativ, tack vare hög hållfasthet i förhållande till densitet.

Aluminium gör flyget lättare

GKN Aerospace är ett av de företag som tittar på användningen av gjutna aluminiumkomponenter i extrema applikationer, där man traditionellt annars använder stål, superlegeringar och titan.

I projektet TripleA undersöks en flygmotorkomponent som idag tillverkas av precisionsgjuten titan. En viktig faktor för att aluminium ska kunna användas i en flygmotor är att det tål extremt hög värme. För att åstadkomma det används en legering baserad på aluminium-koppar, med inslag av silver och partiklar av titandiborider (kemisk förening av titan och bor).

– Inom TripleA expanderar vi vår utveckling utanför våra egna gränser och involverar Jönköping University och Swerea. De kan bidra med sin specialkompetens och unika utrustning för att snabbare, och med mer djup, lyckas utveckla och anpassa en ny aluminiumlegering som skall ge oss både lättare och billigare produkterbjudanden, säger Anders Sjunnesson, GKN Aerospace.

Lättviktsprogram finansierar djupare studier

Projektet har finansierats genom det strategiska innovationsprogrammet för lättvikt, ett samarbete mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Vid fortsatt finansiering kommer fördjupade studier att göras kring värmebehandling, simulering och inverkan av olika godstjocklekar.