Värmebehandling

Gjutning eller smidning – nu kommer gjutsmidning

Gjutning och smidning har normalt konkurrerat med varandra. Förespråkarna för respektive metod har framhållit sin produktionsmetods fördelar. Nu kombineras metodernas fördelar i gjutsmidning.

Gjutning och smidning är två metoder som länge har konkurrerat med varandra. Till gjutningens fördelar hör att man har stor frihet när det gäller geometrisk utformning. Smidningen å sin sida ger betydligt bättre hållfasthet. Nu kombineras metodernas fördelar i gjutsmidning.

Kombinering av metoderna ger förbättrade egenskaper

Ett antal förstudier med gjutsmidning av stål och segjärn har nyligen genomförts tillsammans med Volvo Lastvagnar, Scania och Igelfors Bruks AB, där Swereas kunskaper om gjutning och smidning har kombinerats. Förstudierna genomfördes med stöd av gjutsmidning av provstavar och efterföljande hållfasthetsprovning. Därtill kartlade man befintliga gjutna och smidda fordonskomponenter hos Volvo och Scania med potential för gjutsmidning.

Fördelarna visade sig vara många, såsom: ökad hållfasthet, större geometrisk frihetsgrad med styvare konstruktioner, möjlighet till ihåliga konstruktioner och ursparningar, vilket kan reducera vikt, samt reducerad efterbearbetning såsom borrning och fräsning. Med gjutsmidning går det även att ersätta flera traditionella komponenter med en gjutsmidd komponent.

Miljömedvetenhet ökar efterfrågan

Behovet av kostnadseffektiv framtagning av lätta och starka komponenter med minsta möjliga miljöpåverkan kommer att öka. Gjutsmidning kan därmed skapa konkurrensfördelar för bland annat svensk fordonsindustri och har stor potential att vitalisera svensk utveckling och produktion av komponenter. Ambitionen är att som nästa steg utveckla produktionsutrustning för gjutsmidning.