Distansutbildning med programmet Gjutmagistern

Gjutmagistern redo för programstart

Från och med hösten 2017 finns ett magisterprogram inom det gjuteritekniska området i Sverige vid Jönköping University. Utbildningen har tagits fram i ett nära samarbete med Swerea och representanter från gjuteribranschens företag.

Med en distansbaserad undervisning på engelska öppnar utbildningsprogrammet Gjutmagistern upp sig mot omvärlden. Samtidigt vänder sig det nya magister-programmet i stor utsträckning mot svenska studenter.

Kompetenshöjning för framtidens gjuterier

Programmet kommer att spela en viktig roll för den svenska gjuteribranschens framtida kompetensförsörjning. Dels blir det ett sätt för företagen att hitta ny spetskompetens, dels blir det ett sätt att kunna vidareutbilda befintlig personal. Det underlättas genom att kurserna även ges på halvfart.

– Jag tycker att Gjutmagistern är ett jättebra initiativ för att höja den allmänna kompetensen i branschen och en chans för oss att öka vår kompetens i bolaget, säger Lars Alfredsson, som är vd på Bruzaholms Bruk.

Vidareutbildning på distans

Från och med hösten 2017 ingår utbildningen i det ordinarie utbudet vid Jönköping University. Utbildningen har blivit verklighet genom finansiering från KK-stiftelsen och ett nära samarbete mellan Jönköping University (JU), Swerea och representanter från branschen. En av dem är Samuel Forss, från pressgjuteriet Ljunghäll i småländska Södra Vi.

– Tillgången till kompetent personal är en nyckelfråga. Möjligheten att vidareutbilda personal genom distansundervisning är därför viktig för oss, särskilt som vi ligger utanför storstadsområdena, säger han om projektet.

För innehåll och undervisning står forskare från både JU, Swerea och industrin. Till det kommer internationell expertis då det i Gjutmagistern även ingår samarbeten med flera andra institut och lärosäten, både i och utanför EU.