Framtidens flyg kräver tunt stålgjutgods

För att utsläppen från framtidens flygtransporter ska minska krävs nya lösningar och lättare komponenter. Resultat från ett EU-projekt har visat att det finns stor potential i att ersätta dyra motorkomponenter i titan med detaljer gjutna i stål.

Utsläpp och miljö är ett viktigt område för bland annat företaget GKN Aerospace i Trollhättan. De deltar i det EUfinansierade projektet CleanSky, vars mål är att minska utsläppen från framtidens flyg.

Tunnare stål gör flygen miljövänligare

Men för att klara framtida miljökrav och global konkurrens kommer det att krävas nya initiativ och lösningar för flygtransporterna.

– Att producera framtidens flygplan med minskad miljöpåverkan är en utmaning som kräver tunnare stålgjutgods i motorerna, menar Anders Sjunnesson som arbetar på GKN Aerospace.

Just tunnare komponenter har därför varit fokus i Clean-Sky. Projektet har tagit fram ny kunskap kring gjutning av tunna komplexa detaljer i stålgjutgods för flygmotorer, både i befintliga legeringar och i framtida potentiella legeringar. 

Nytt stål billigare än titan

Resultaten har visat att det går att få en billigare komponent genom att använda stål istället för titan, en kunskap som GKN haft stor nytta av. Företaget TPC, som också medverkat i projektet, har förbättrat möjligheten att gjuta tunna detaljer på ett kontrollerat och repeterbart sätt.

– Samarbetet med Swerea har fått en direkt inverkan på hur vi simulerar i vårt beredningsarbete och har hjälpt oss att bli effektivare”, säger Peter Edman på TPC. 

Simuleringsverktyg förutser gjutresultaten

Den nya kunskapen i projektet har tagits fram genom att utveckla och förbättra de simuleringsverktyg som används för att prediktera gjutresultaten i extremt tunna geometrier. Swerea SWECAST har varit koordinator och en av forskningsutförarna i projektet.