Rockhammar pulp dryer
Torkanläggning för pappersmassa, Foto: Swedish exergy

Företag får hjälp att växa internationellt

Företaget Swedish Exergy tog hjälp av Swereas innovationscoacher för att arbeta mer strukturerat med marknadsutveckling, med fokus på internationalisering. Arbetet har lett till nya samarbeten i såväl Nordamerika som Indonesien. 

Företaget Swedish Exergy är ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer industritorkar för bland annat energisektorn.  För ett par år sedan ville de hitta nya internationella samarbetspartner och EU-finansierade projekt. Företaget kontaktade Swereas innovationscoacher i nätverket Enterprise Europe Network för att få hjälp.

Ökad förståelse för köpprocessen

I ett första steg hjälpte Swerea till med att analysera företaget för att få en bild av nuläget. Analysen visade att det fanns områden som kunde förbättras, bland annat förståelsen för kundernas behov och för köpprocessen. Swerea utbildade och inspirerade företagets anställda genom att till exempel ordna olika seminarier.

Exergy började arbeta med sin företagskultur och sina värderingar. Syftet var att få en större förståelse för marknaden, för att bättre kunna nå ut med sina erbjudanden internationellt.

Nya marknader genom internationalisering

Utvecklingsarbetet har lett till att företaget tagit flera steg mot internationalisering. Bland annat har Swedish Exergy startat ett tvåårigt acceleratorsprogram i Indonesien samt Indien, för att stärka internationalisering och öka samverkan mellan bolagen i de olika länderna. Exergy har också börjat bearbeta den amerikanska marknaden.

– Ett viktigt resultat av det här arbetet är att vi nu har mycket fler trådar ute bland kundprospekt och är mer aktiva på att följa upp dem. Vi har förändrat vårt sätt att tänka och utgår från kundnytta istället för teknisk lösning, säger, Prem Verma, vd för Swedish Exergy.