farliga kemikalier

Farliga kemikalier i konsumentprodukter kan undvikas

Många konsumentprodukter såsom kläder, textilier, skor och leksaker tillverkas i Asien och levereras till Europa. Ett vanligt problem är att det kan vara svårt att ha full kontroll på vilka kemikalier som används i tillverkningen och som finns kvar i slutprodukten. 

Floran av kemikalier som används vid tillverkning av olika produkter är, minst sagt, svår att överblicka. Många av dessa kan skada människor och miljö och det finns ett stort behov att få stöd och råd kring kemikalier i konsumentprodukter.

Rätt kemikalieanalys och rätt råd

Swerea har lång erfarenhet av kemiska analyser, kemikalier och lagstiftning. Allt från textilier, läder och plaster till metalliska material analyseras i laboratorierna. Kombinationen av relevanta utrustningar och en gedigen kemikaliekunskap är grundläggande för att analysera materialen och bedöma riskerna, för att sedan kunna undanröja dem. Som medlem i Swereas Kemikaliegrupp kan man få rådgivning samt rabatt på olika kemiska analyser.

Ingen ska utsättas för farliga kemikalier

Anne Broström Support AB och Lena Läckberg Support AB är två konsultföretag som hjälper företag med kemikaliefrågor vid handel och import av varor.

− Vi ser ett stort behov hos företag att få hjälp med denna typ av frågeställningar. I detta arbete är Swereas kemiska analyslaboratorium en viktig samarbetspartner, säger Anne Broström.

− Fördelarna med att samarbeta med Swerea är att vi får snabba svar, hjälp med att välja ut relevanta ämnen att testa och stöd i att förstå vad analysresultaten betyder. Sedan är det en stor fördel att vi kan prata på svenska med varandra. Detta är ett viktigt arbete så att inga barn eller vuxna ska behöva bli utsatta för produkter som innehåller farliga kemikalier, säger Lena Läckberg.