Ljusbågsugn Ovako Sweden AB
Urtappning av slagg från ljusbågsugnen innan tappning av råstål på Ovako Sweden AB i Hofors. Foto: Jernkontoret/Pia och Hans Nordlander

Evig återvinningsloop på Ovako

Ovako är en ledande tillverkare av komponentstål − i Hofors, där det allra renaste stålet tillverkas, tillämpas götgjutning i kokiller (gjutformar). Genom omgjutning av kokillerna tillvaratas värdefulla legeringsämnen i en evig återvinningsloop. 

Ovakos ståltillverkning är skrotbaserad och sker i Sverige och Finland, två länder med förhållandevis god tillgång till fossilfri elektricitet. Ovakos stål får därmed en låg klimatpåverkan; ungefär en sjättedel jämfört med världsgenomsnittet för stål. Detta visar en livscykelanalys som Swerea gjort för Ovako.

−Vårt mål på sikt är att kommunicera klimatpåverkan av Ovakos stål i certifierade deklarationer så att våra kunder, som ofta har ambitiösa egna miljömål, kan väga in klimatpåverkan i inköpsbeslutet, säger Ovakos marknads- och teknikchef Göran Nyström.

Trots att Ovakos produktion i stort sett är helt baserad på skrot säljer de stål av mycket hög kvalitet som i många fall möjliggör energi- och miljöbesparingar i användarledet. En nyckelfaktor till den höga kvaliteten är götgjutning i kokiller i Hofors. Kokillerna utsätts för mycket slitage och cirka 700 stycken, fem ton tunga, kokiller slits ut årligen.

Genom en cirkulär affärsmodell kan kokillerna omarbetas genom nedsmältning och omgjutning utan några andra materialtillsatser. Därmed tillvaratas legeringsämnena i kokillerna fullt ut i en evig återvinningsloop. I och med att kokillerna gjuts om i Tyskland finns emellertid ytterligare förbättringspotential med hänsyn till transportavstånd och tillgång på elektricitet med låg klimatpåverkan.

Agenda 2030 hållbarhetsmål